Fristäder för författare

Ett av PENs viktigaste arbeten är att hjälpa förföljda författare till en fristad i Sverige. Detta sker via fristadsprogrammet som har funnits sedan i början av 1990-talet och som vuxit fram som en reaktion på ”fatwan” mot Salman Rushdie 1989.

Fristadsprogrammet innebär att en stad bjuder in en författare som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland, ett tvåårigt stipendium. I stipendiet ingår fri bostad, ett nätverk i staden och regionens kulturliv för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde, samt gratis medlemskap i Svenska PEN och Sveriges Författarförbund.

Förutom att stödja en enskild författare, handlar fristadsprogrammet om att att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang.

Fristadsprogrammet administreras av International Cities of Refuge Network (ICORN) med stöd av Statens Kulturråd och PEN International.

Det finns i dag omkring 50 fristäder globalt varav 15 i Sverige:

Göteborg (1996)
Stockholm (1998)
Uppsala (2008)
Malmö (2010)
Växjö (2012)
Jönköpings län (2013)
Skellefteå (2013)
Sigtuna (2013)
Dalarna (2014)
Eskilstuna (2014)
Karlstad (2014)
Linköping (2014)
Norrköping (2014)
Gävle (2015)
Västra Götalandsregionen (2015)

Av säkerhetsskäl lämnar vi inte ut namnen på gästförfattarna här. För mer information om dem hänvisar vi till ansvarig tjänsteman i respektive stad.