15 Oktober 2013

Dawit Isaak fängslad i 12 år

Ännu ett nedslående datum: Dawit Isaak har nu suttit tolv år i fängelse. Ordet ”fängelse” är för övrigt inte rätt ord.

Det rör sig om ett dödsläger där flera av de oppositionella politiker som greps samtidigt med Isaak redan avlidit. Som flera andra som berörts av Isaaks situation konstaterat är tolv år en mycket lång tid i ett människoliv. Det kan det vara även i ett lands historia. Eritrea har gått från att vara ett land där demokratin och yttrandefriheten spirade till ett land i sönderfall, klassat som Afrikas värsta diktatur, som tusentals människor var år försöker fly ifrån.

Dawit Isaak är svensk medborgare, likaväl som medborgare i sitt första hemland Eritrea. Vi kan inte acceptera att någon behandlas på det sätt som han och hans kollegor gjort av sitt eget lands regim. Samtidigt vet vi att tusentals människor i dag befinner sig i samma situation, världen över, fängslade under vidriga förhållanden för att ha försvarat rätten att tänka och yttra sig fritt. Vad han och de ännu överlevande journalister och oppositionella politiker som greps för tolv år utsatts för, är i dag det som Eritrea är mest känt för världen över. Känner man till något om landet är det just detta. Liksom hur många som flyr över gränsen till en osäker framtid och inte sällan hamnar i händerna på kidnappare och utpressare.

Men Dawit Isaaks situation säger också något om vad ett svensk medborgarskap är värt. Ingenting i ett land som Eritrea. För var dag han sitter fängslad utan rättegång devalveras också det svenska medborgarskapet som sådant. Att försvara honom och hans kollegor är som alltid när man försvarar den som tar risker för yttrandefriheten också att försvara sin egen frihet – om det nu behövde påpekas.

Delta gärna i kampanjen #minatolvår.

Ola Larsmo
ordförande Svenska PEN

(Illustration: Jesper Waldersten)