16 Juni 2014

Fågelsång för Dawit Isaak

Svenske journalisten Dawit Isaak sitter fängslad i Eritrea utan rättegång sedan 2001. Här följer en Fågelsång som vi hoppas når Dawit nästa gång näktergalen mellanlandar på sin resa till södra Afrika. Uppmärksamheten håller Dawit vid liv. Läs mer på FreeDawit.com.