Pressmeddelanden
11 Maj 2012

PEN sörjer Thomas von Vegesack

11 maj 2012

PEN sörjer Thomas von Vegesack

Vegesack_Thomas_von_1_kopia

Svenska PEN sörjer djupt sin före detta ordförande Thomas von Vegesack som gick bort i måndags kväll. Thomas bidrag till svenska och internationella PEN är ovärderligt. Här nedan några minnesord från två andra före detta ordföranden, Agneta Pleijel och Per Wästberg, som tack till vår kollega och vän.

När de mest levande går bort lämnas de kvarvarande i bestörtning. Så känns det vid budskapet om Thomas von Vegesacks död. Jag samarbetade med honom i bortåt ett decennium som medlem i svenska Pennklubben styrelse, medan han var klubbens ordförande. Förutom vänligheten och lidelsen minns jag särskilt Thomas stora och envisa mod.
Han drog sig aldrig för att säga sin mening, inte heller i obekväma sammanhang (som på 80-talet under officiella besök hos partistyrda pennklubbar i det då kommunistiska Östeuropa). Hans strid för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter bestod aldrig av diplomatiska gester utan steg rakt ur hans personlighet. Han var kunnig, lidelsefull, ärlig, humoristisk och varm.
International PEN kan ses som en arena för hans bultande hjärta, men han själv var genom sina handlingar det hjärta som en sådan organisation verkligen måste ha för att kunna leva och verka. Många höll av Thomas von Vegesack och många lärde av honom. Till dem hör jag, i stor tacksamhet.


Agneta Pleijel

 

Thomas von Vegesack kom tidigt in i Svenska PEN som sekreterare då jag sedan några år var ordförande. Sedan var jag ordförande i International PEN och han i Svenska PEN – ett tätt samarbete blev självklart. När han ledde PENs kommitté för fängslade författare gjorde han en energisk insats som fortfarande sätter spår.
Hans engagemang var stort, hans beläsenhet vidsträckt. Hans patos för tryckfriheten genom tiderna dokumenterades i lärda verk som med sin ansamling av fakta och ingående resonemang blir svåra att överträffa. Han var långt mer temperamentsfull än hans lugna, nästan sammanbitna yttre gav vid handen.
Alexander Blokh, länge generalsekreterare i PEN, bad mig ofta söka lägga band på ”din koleriske baltiske baron” som då nyligen firat en födelsedag på Riddarhuset med flöjtspel av Lars Gustafsson och förbannelser från Jan Myrdal. Blokh hade en poäng såtillvida som Tomas på olika språk sturigt sökte driva igenom frågor som var dömda att stranda om man inte tog till diplomatiska förhandlingar och kompromisser. Ty PEN var och är likt FN: öst och nord och Medelhav kunde ha vitt skilda ståndpunkter, och hur största möjliga yttrandefrihet skulle förverkligas rådde det olika åsikter om. Författare tycker sällan om att bli helt eniga om någonting alls.
Jag hyllar, och saknar djupt, Thomas outtröttliga arbete för friheten att uttrycka sig vilka väderstreck det än gällde. Hos honom fanns inget lättsinne, inget större mått av humor, men desto mer av seg envishet, en grundlighet i argumenteringen liksom i hans forskning och en lidelse som han ibland uttryckte i torra juridiska termer för att lättare åstadkomma avsedd verkan.
Utan honom hade International PEN sett annorlunda ut och jag vill tro att arvet efter honom för närvarande både i Sverige och ute i världen förvaltas av goda krafter.


Per Wästberg


20 Mars 2012

En dag för Liu Xiaobox

I dag den 20 mars anordnar PEN International ett manifest för att fästa uppmärksamheten på den fängslade fredspristagaren, författaren och dissidenten Liu Xiaobos situation. Runt hela världen ska Lius Xiaobos texter framföras offentligt.

2 Januari 2012

Tredje numret av Dissidentbloggen

26 december 2011
 

 

Tredje numret av Dissidentbloggen

DB3

”… att se vad som sker i det som synes ske” är ett i Sverige känt och lite slitet citat av den svenske poeten och historikern Erik Gustaf Geijer. Enligt honom var det vetenskapens uppgift. Och när man ser ut över ett politiskt världslandskap som just nu förändras mycket snabbt är det lätt att längta efter en ”superteori” som skulle förklara just vad det är som sker i det som synes ske. Å ena sidan demokratiska uppror mot korrupta statsbildningar å den andra nya hot och terror mot oppositionella, mot författare och journalister.

Den ”arabiska våren” är redan ett begrepp som somliga börjar betrakta med skepsis. Fanns där en verklig demokratisk öppning eller ej? Samtidigt börjar en sluten diktatur som Burma åtminstone mima en sorts perestrojka. När detta skrivs pågår demonstrationer på gatorna i Moskva i protest mot ett valresultat som ifrågasätts av oppositionen. I Ungern fortsätter utvecklingen att gå mot minskad yttrandefrihet och en tilltagande rasism som statens företrädare inte tar avstånd ifrån.

Hur ska man då se vad som sker? Örnperspektivet, som är det vi oftast möter i medierna, kan vara förledande. Man ser kartor och inte människor. Jag avser inte någon billig mediekritik här – att sammanfatta och i viss mån generalisera är ofta första steget för att förstå något alls. Men för att tränga bortom generaliseringarna måste man sedan lyssna till de verkliga människornas enskilda röster, deras faktiska erfarenheter – och därmed allt det som inte ryms i de enkla sanningarna.

Det är vad Dissidentbloggen är till för. I detta vårt tredje nummer berättar Fawzia Assaad från Egypten om den kristna minoritetens roll i vårens uppror – en kristen minoritet som i dag känner sig alltmer kringränd. Oksana Chelysheva, rysk journalist som sedan flera år lever i exil, skriver om hur barnen kan bli offer för de krafter som försöker tysta oppositionella röster. Flera ungerska författare ger sin syn på den utveckling som just nu omvandlar en demokrati i Europas mitt, där det åter blivit rumsrent att ägna sig åt antisemitiska och antiromska utspel och där yttrandefriheten sätt på undantag. Här finns också ett urval förbjuden vietnamesisk lyrik.

Vi har inte tillgång till någon superteori. Men PEN har ett nätverk av skrivande människor över hela världen. De vill att vi lyssnar till deras berättelser om vad som sker i det som synes ske. Här är några av de röster ur förändringens tid som vi annars kanske aldrig fått höra.

Ola Larsmo
Ordförande Svenska PEN och chefredaktör

 

 

22 December 2011

Václav Havel

Václav Havel, dramatiker, poet, hedersordförande i tjeckiska PEN och statsman, gick bort den 18 december i år, 75 år gammal.

8 December 2011

Bernspriset 2011 går till Per Wirtén

”2011 års Bernspris tilldelas Per Wirtén som med respektlös upptäckarlusta vänt upp och ned på karta och begrepp; förvandlat förortens utskällda väntrum till världens centrum.”

6 December 2011

Turkiet ställer författare inför rätta

I dag ska rättegången mot den kurdisk-turkiske novellisten och människorättsjuristen Muharrem Erbey inledas i Diyarbakir.
1 December 2011

Ericssons ansvar i Syrien

De senaste veckorna har telekom-företaget Ericssons pågående leverans av avancerad telefonteknik till den syriska regimen varit hett omdiskuterad. Det råder ingen tvekan om att den sortens teknik används för att spåra upp, avlyssna och trakassera oppositionella. Ericsson har hittills avsvurit sig allt ansvar för hur deras utrustning används.

23 November 2011

KF Media ger julbidrag till Svenska PEN

18 november 2011

KF Media ger julbidrag
till Svenska PEN

KF Media har även i år beslutat att, istället för julklappar till sina medarbetare, ge ett bidrag till Svenska PEN.

Bidraget uppgår till 50 000 kr och kommer oavkortat att gå till vår så kallade ”kraschfond”, en fond som ska kunna täcka oförutsedda insatser – som när en asylsökande författare i Sverige behöver akut läkarvård eller någon ute i världen behöver hjälp att betala den flygbiljett som kan ta dem i säkerhet. Denna julklapp är därför en fantastisk gåva som kommer att göra stor nytta.

Vi är väldigt tacksamma för det stöd vi får från KF Media!

 

14 November 2011

Tucholsky2011

14 november 2011

Pressmeddelande: 
Årets Tucholsky-pristagare hindras från att komma till Sverige

Sedan 1985 delar Svenska PEN ut Tucholsky-priset (eller stipendiet) till en författare som gjort särskilda insatser för yttrandefriheten. Det har under årens lopp tillfallit namn som Salman Rushdie, Bei Dao och Nuruddin Farrah.

Svenska PEN har i år beslutat att ge priset till den belarusiske poeten och människorättsaktivisten Uladzimir Njakljajeu (Vladimir Neklajev). Denne har utmärkt sig som en fin lyriker och frispråkig förkämpe för yttrandefriheten. Vid demonstrationerna i samband med presidentvalet i december 2010, där han ställt upp som kandidat, misshandlades Njakljajeu svårt av säkerhetsstyrkor och hämtades sedan från sjukhuset av KGB som höll honom inspärrad utan att låta honom träffa läkare. Njakljajeu lider fortfarande av sviterna av denna misshandel och hade ansökt om utresetillstånd för att besöka Sverige, där han skulle kunna få specialistvård. I samband med detta hade han planerat att medverka vid Fängslande författares dag den 15 november på Kulturhuset i Stockholm, där han skulle motta årets Tucholskypris.

Vi nås nu av nyheten att de belarusiska myndigheterna vägrar Njakljajeu att besöka Sverige.

Anledningen är att han dömts till en sorts ”husarrest” som gör att han inte får lämna huvudstaden Minsk. Detta gör att han inte kan få den vård han behöver efter misshandeln. Samt att han inte kan motta priset som planerat.

Svenska PEN anser att behandlingen av Uladzimir Njakljajeu är ett flagrant exempel på diktaturens praktik – den diktatur som råder i ett land femtio mil från Sveriges gräns. Situationen går inte att likna vid annat än den gamla Sovjetdiktaturens sätt att behandla sina dissidenter.

Prisutdelningen kommer att äga rum som planerat, som en del av årets program vid Fängslade författares dag, vilken går av stapeln i Kulturhusets hörsal tisdagen den 15 november kl 19.00.

Där kommer även de båda belarusiska författarna Andrej Chadanovitj, ordförande i belarusiska PEN, och den kända journalisten Svetlana Aleksievitj att medverka. Den som önskar boka en intervju med någon av våra gäster kan kontakta PENs internationelle sekreterare Ola Wallin (08-669 65 76) eller vice ordföranden Martin Kaunitz (08-6968640). Varmt välkomna!

Ola Larsmo
Ordförande, Svenska PEN

 

3 November 2011

To Mr Sadullah Ergin, Minister of Justice

3 november 2011

Öppet brev till Turkiets justitieminister

Den turkiske förläggaren Ragıp Zarakolu, mottagare av Internationella Förläggareföreningens Freedom to Publish-pris, har fängslats anklagad för att vara medlem i en illegal organisation. Med anledning av gripandet har Svenska PEN tillsammans med Internationella PEN och Sveriges Författarförbund skrivit ett öppet brev till Turkiets justitieminister. Nedan publiceras brevet i sin helhet.

The Swedish PEN, the International PEN and the Swedish Writers Association are highly concerned over reports that writer, academic and translator Deniz Zarakolu was arrested on 7 October 2011 under anti-terror legislation. Although no charges have been formally declared, it is believed that he is being held as the result of his peaceful exercise of the right to free expression. We condemn the arrest without charge of Mr Zarakolu and call on the Turkish authorities to secure his immediate release.

Deniz Zarakolu was arrested on 7 October 2011. It is believed that he was arrested under anti-terror legislation after giving a lecture at the Political Science Academy of the pro-Kurdish Peace and Democracy (BDP) opposition party. Such party-affiliated research academies are common in Turkey, with similar institutes run by the Republican People’s Party (CHP) and the Justice and Development Party (AKP). The exact accusation against Zarakolu is unknown and it has been alleged that his lawyer has been denied access to documents concerning the arrest

Zarakolu, a PhD student specialising in political thought at Bilgi University in Istanbul, has written a books on Thomas Hobbes and the Turkish justice system, as well as translating Hobbes’ De Cive. He had previously been arrested and charged with “inciting revenge or hatred” over a speech he gave in 2002 at the funeral of his mother Ayşe Nur Zarakolu, a founding member of the Belge International Publishing House, although he was later acquitted.

Professor Büşra Ersanlı and Ragip Zarakolu (Deniz’s father), were arrested on 28 October 2011. Ragip Zarakolu, a member of PEN Turkey and honorary member of Swedish PEN Centre, is a well known political activist who has been fighting for freedom of expression in Turkey for over 30 years, publishing books on issues such as minority and human rights. As one of the 50 writers chosen to represent the struggle for freedom of expression since 1960 for the Writers in Prison Committee's 50th Anniversary Campaign – Because Writers Speak Their Minds – Ragip Zarakolu's case is emblematic of the ongoing struggles many writers, publishers and freedom of expression and human rights activists in Turkey continue to face.

It has also been alleged that several other scholars linked to the BDP Political Science Academy have also been arrested under anti-terror legislation, including Aziz Tunç, Ayes Berktay and A. Dursun Yildiz. Forty one people had also been arrested around the same time under what is known as the Democratic Society Congress (Koma Civaken Kurdistan – KCK) operation that has been under way since 2009 leading to several hundred, some say over 1,000, arrests and trials. The KCK is seen as its civil/political wing front for the outlawed Kurdistan Workers Party (PKK), and thus also illegal.

We condemn the arrest of writer and academic Professor Büşra Ersanlı, Deniz Zarakolu, and Ragip Zarakolu on charges that appear to be related to his peaceful exercise of his right to freedom of expression.

We call for a full, impartial investigation into the arrests of other academics arrested under anti-terror legislation, including Aziz Tunç, Ayes Berktay and A. Dursun Yildiz.

We call on the Turkish authorities to live up to their commitments to protect freedom of expression under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Ola Larsmo
Swedish PEN  

Eugene Schoulgin
PEN International

Mats Söderlund
Swedish Writers Association

10 Oktober 2011

Thomas von Vegesack blir hedersdoktor

Thomas von Vegesack, tryckfrihetsexpert och vicepresident i internationella PEN, har utsett till hedersdoktor vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Svenska PEN gratulerar!

10 Oktober 2011

Tomas Tranströmer tilldelas Nobelpriset i litteratur

tran375

Svenska PEN gratulerar varmt årets Nobelpristagare och PEN-medlemmen, Tomas Tranströmer. Vi är glada över att priset går till till en av vår tids viktigaste poeter med motiveringen: "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.

 

 

28 September 2011

DB#2

27 september 2011

Pressmeddelande:
Andra numret av Dissidentbloggen finns ute nu

DB_2_copy_copy

Mitt i sommaren släppte Svenska PEN vad vi vill se som en ny sorts webbmedium – en internationell webbtidskrift som publicerar förbjudna texter, den sortens artiklar, dikter och noveller författare inte kan ge ut i sitt hemland. Vi vill också lägga ut texter som beskriver läget för yttrandefriheten i världens olika länder. Det första numret blev en framgång och har mött mycket positiva reaktioner långt utanför Sveriges gränser.

Nu finns andra numret ute nu. I det kan ni bland annat läsa Ida Börjels och Lars Mikael Raattamaas dikter till kollegan Dawit Isaak som nu har suttit fängslad i tio år, ett brev från fängelset av den turkiske människorättsaktivisten och författaren Muharrem Erbey, Samar Yazbeks ögonvittnesrapport inifrån Syrien och en artikel om det hårdnande medieklimatet i dagens Sydafrika skriven av journalisten Shaun de Waal.

Dissidentbloggen använder PENs internationella nätverk för att förmedla texter och berättelser från hela världen. Vi kommer att publicera ett nytt nummer sex gånger per år – en satsning som gjorts möjlig genom stöd från Statens Kulturråd och SIDA.

11 Juli 2011

Dissidentbloggen finns ute på nätet nu

Aldrig har det varit så enkelt att publicera sig och göra sin röst hörd som i dag – genom webbsidor, bloggar och sociala medier har människor världen över fått nya möjligheter att sprida det fria ordet. Men samtidigt som nya dörrar har öppnats under det senaste decenniet, så ser vi även hur totalitära regimer sakta men säkert försöker täppa igen hålen och censurera de nya digitala medierna – bloggar med obekväma sanningar stängs ned och upphovspersoner tystas genom hot och repressalier. Nya galler har fallit ned över Internet och diktatorer har hunnit ifatt den tekniska utvecklingen.
 
Dissidentbloggen vill ta tillbaka det demokratiska försprånget. Vår ambition är att skapa en internationell arena på ett sätt som förmodligen inte har någon motsvarighet i världen i dag. Vi vill publicera texter av författare, journalister och bloggare som hindras att publicera sig i sina hemländer – texter som på något sätt har upprört, provocerat, visat mod, väckt frågor eller skapat nyfikenhet och därmed ansetts vara för farliga att läsas.
 
Alla texter kommer att publiceras på originalspråket, men även på svenska och engelska.
 
Dissidentbloggen produceras och ges ut av Svenska PEN.
 
 
 
Skarmavbild_2011-07-11_kl._17.17.23
 
I dag släpper vi första numret av Dissidentbloggen. Ni kan läsa det här: www.dissidentblog.org
 
 
 
29 Juni 2011

Migrationsverket skapar entydiga regler för fristadsförfattare

I ett pressmeddelande från Kulturrådet kommer den glada nyheten att Migrationsverket nu ser övers ina regler för fristadförfattare. Tidigare har det kunnat hända att en författare som bjudits in av en kommun trots detta fått avslag av Migrationsverket på en asyl- eller uppehållsansökan. För att undvika att sådant händer i framtiden, och efter en viss politisk debatt i frågan, har verket nu i samarbete med Kulturrådet sett över sina regler. När justeringarna iförts kommer Sveriges hantering av fristadsförfattarsystemet att mer lika Norges och Danmarks, vilket kommer att undanröja flera stora problem.

Vi i Svenska PEN känner stor tillfredsställelse över att det nu kommer att bli lättare att hjälpa författare på flykt undan mordhot och trakasserier.

Läs hela pressmeddelandet från Kulturrådet här

 

<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Slut >>